สวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ก็มาอัพเดทเรื่องเกี่ยวกับการสอบเพื่อให้ ได้เป็นแอคชัวรีอยู่เหมือนเดิม สำหรับคนที่สนใจรายละเอียดก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ครับ ทางทีมงานจะรวบรวมคำถามและหาเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมาลงให้ -- ทอมมี่

SOA เส้นทางสู่ความฝันของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

            ระดับขั้นของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ SOA สามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ แสดงได้ตามลำดับดังนี้ครับ

ระดับแรก Candidate คือผู้ที่กำลังเริ่มสอบในระดับต้น
ระดับถัดมาคือ Associate หรือ ASA คือผู้ที่สอบผ่านไปได้ระดับหนึ่งแล้ว
ระดับสูงสุดคือ Fellow หรือ FSA คือผู้ที่สอบผ่านถึงระดับสูงสุด

            สำหรับการจะได้เป็น ASA นั้น ผู้สอบจะต้องฝ่าด่านอรหันต์ทองคำสามด่านใหญ่ๆ ก็คือ

- Validation by Educational Experience (VEE)
- Preliminary Exams
- Fundamentals of Actuarial Practice (FAP)

Validation by Educational Experience (VEE)

            ฉบับ นี้เราจะมาพูดถึง VEE ก่อน ขออ้างอิงถึงฉบับที่แล้วที่ VEE จะประกอบด้วย 3 วิชาหลักๆMethods อีกสองวิชายังไม่สามารถโอนได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยใดมีความต้องการให้หลักสูตรของคณะสามารถโอน คือ

    1. VEE Economics
    2. VEE Corporate Finance
    3. VEE Applied Statistical Methods

            หลาย คนอาจจะเข้าใจว่าสามวิชานี้เป็น Prerequisites ของ Preliminary Exams รึเปล่า ซึ่งไม่ใช่ครับ ความจริงแล้ว VEE และ Preliminary Exams จะเป็นเอกเทศกัน นั่นคือจะสอบอะไรก่อนก็ได้ แต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ใครถนัดวิชาอะไร หรือ มหาวิทยาลัยมีวิชาไหนให้ลงหน่วยกิตเทียบได้ก็เก็บแต้มทำกันไว้ก่อน VEE เป็นวิชาพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในงาน Actuarial อย่างหลากหลาย การที่จะได้มาซึ่ง VEE นั้นจะมีสองวิธีการหลักๆ คือ

            1. โอนหน่วยกิต ของวิชาที่เคยเรียน, SOA จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาตามที่ระบุไว้ใน Website ของ SOA ซึ่งผู้สมัครที่มีระดับผลการเรียนเทียบเท่า B- ขึ้นไปสามารถผ่านได้เลย ดังที่กล่าวได้ในฉบับที่แล้วว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (จุฬาฯ และมหิดล) ในปัจจุบันสามารถโอน VEE ได้เพียงแค่หนึ่งตัวนั่นก็คือ VEE Applied Statistical Methods ส่วนอีกสองตัว (VEE Economics และ VEE Corporate Finance) นั้นยังเป็นที่เสียดายที่ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ SOA ให้การยอมรับและสามารถโอนหน่วยกิตได้

            ทั้ง นี้ ถ้าหากมหาวิทยาลัยใดมีความต้องการให้นักเรียนที่จบออกมาจากสถาบันแล้วสามารถ โอนวิชาของ VEE ได้ ก็สามารถยื่นเรื่องไปที่ SOA ได้โดยตรง โดยทาง SOA Ambassador (ทอมมี่) ยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนได้ก้าวสู่การเป็น ASA ได้เร็วยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์รายวิชาให้สอดคล้องกับ Syllabus ของ SOA มากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบุคลาการอย่างแอคชัวรีตรงสู่ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

            รายละเอียดรายวิชาของ SOA มีดังนี้ครับ

VEE–Applied Statistical Methods

VEE–Corporate Finance

VEE–Economics

Regression analysis
• Least square estimates of parameters
• Single linear regression
• Multiple linear regression
• Hypothesis testing and confidence intervals in linear regression models

• Testing of models, data analysis and appropriateness of models

Corporate Finance
Definitions of key finance terms: stock company; capital structure
• Key finance concepts: financing companies; characteristics and uses of financial instruments;
sources of capital; cost of capital; dividend policy; personal and corporate taxation
• Factors to be considered by a company when deciding on its capital structure and dividend
policy
• Impact of financial leverage and long/short term financing policies on capital structure
• Characteristics of the principal forms of financial instruments issued or used by companies, and
the ways in which they may be issued
• How a company's cost of capital relates to the investment projects the company wishes to
undertake
• Definitions of key finance terms: financial instruments – bond, stock, basic options (calls, puts);
dividends; price to earnings ratio
• Structure of a stock company and the different methods by which it may be financed
• Calculate value of stocks
Measures of financial performance: balance sheet; income statement; statement of cash flows;
financial ratios (e.g. leverage, liquidity, profitability, market value ratios); net present value: the
payback, discounted payback models; internal rate of return and profitability index models
• Assessment of financial performance using various measures: balance sheet; income statement;
statement of cash flows, financial ratios (e.g. leverage, liquidity, profitability, market value
ratios); net present value; the payback, discounted payback models; internal rate of return and
profitability index models

Microeconomics
• Interaction between supply and demand in the provision of a product and the way in which
equilibrium market prices are determined
• Elasticity of demand and supply and the effects on a market of different levels of elasticity
• How rational utility maximizing agents make consumption choices
• How profit-maximizing firms make short run and long run production choices
• Different types of competition, or lack of it, and the practical effect on supply and demand

Time series/forecasting
• Linear time series models
• Moving average, autoregressive and/or ARIMA models
• Estimation, data analysis and forecasting with time series models
• Forecast errors and confidence intervals

Macroeconomics
• Structure of public sector finances of an industrialized economy
• GDP, GNP, and Net National Product. How these concepts are used in describing the economy
and in making comparisons between countries, and their limitations
• Propensity to save or to consume by the private sector or the corporate sector and how it affects
the economy
• Impact of fiscal and monetary policy and other forms of government intervention on different
aspects of the economy, and in particular on financial markets
• Role of exchange rates and international trade in the economy and the meaning of the term
balance of payments
• Major factors affecting the rate of inflation, the level of interest rates, the exchange rate, the
level of unemployment, and the rate of economic growth in the economy of an industrialized
country

(อ้างอิงจาก http://www.soa.org/education/exam-req/edu-vee.aspx )

            เมื่อ พบว่ามีรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาของ VEE ในแต่ละวิชาได้ ขั้นต่อไปคือการเสนอรายวิชาให้ทาง SOA อนุมัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น สำหรับเรื่องหลักฐานมีสองอย่างด้วยกันได้แก่ อย่างแรกรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งของรายวิชารวมถึงวิชา requisites ทั้งหมดด้วย (Course/Experience Description) และอย่างที่สองคือ Syllabus หรือ Outline ของรายวิชานั้นๆ จากนั้นก็รวมทุกอย่างแล้วส่ง Mail ไปที่ Address ในใบสมัครครับ

            สำหรับคน ที่ไม่ได้จบสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมา หรือวิชาที่เรียนมาไม่เข้าข่ายที่จะโอนหน่วยกิตได้ ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลายวิธีที่จะได้มาซึ่ง VEE แต่ก็ต้องมาจากการสอบ (เหมือนกับสอบเทียบ) ซึ่งจะขอยกไปกล่าวในฉบับถัดไป