Preliminary Exam เป็นเสมือนกับข้อสอบขั้นแรกๆ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของสหรัฐ อเมริกาหรือ SOA ซึ่งการสอบได้แบ่งเป็น 4 ระดับใหญ่ อันได้แก่
  • Probability (ExamP)
  • Financial Mathematics (Exam FM)
  • Actuarial Model-Life Contingencies (MLC) and Actuarial Model-Financial Economics (MFE)
  • Construction and Evaluation of Actuarial Models (Exam C)

            ที่ จริงแล้วในเว็ปไซต์ของ SOA ได้มีตัวอย่างข้อสอบสำหรับ Preliminary Exam ครับ ถ้าหากว่าท่านสนใจจะดูตัวอย่างข้อสอบ (พร้อมเฉลยครับ) และรายละเอียดของวิชาอะไรก็เพียงคลิกเข้าไปดูได้เลยครับ (ตาม web link ส่วนท้ายของ section นี้ครับ) สำหรับตอนนี้แต่ละวิชามีจำนวนตัวอย่างข้อสอบดังนี้ครับ

Preliminary Exam

# Sample Questions

P

137 ข้อ

FM

Interest Theory 57 ข้อ
Derivatives Market 9 ข้อ

MLC

282 ข้อ

MFE

20 ข้อ

C

289 ข้อ

            ตัวอย่าง ข้อสอบเหล่านี้จะมีการ Update เรื่อยๆครับ ตามข้อสอบที่จะมีการ update เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ เข้ามาเรื่อยๆ นอกจากนั้นที่เว็บไซต์ของ SOA ยังมีการรวบรวมข้อสอบเก่าของการสอบแต่ละวิชาไว้ด้วยซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ เข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของ SOA ครับ (หรือไปที่ link ข้างท้ายของ section นี้ก็ได้เช่นกันครับ)

Validation by Educational Experience (VEE)

            นอก จากวันนี้เราจะได้รู้จัก Preliminary Exam ในบางส่วนแล้ว วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ VEE กันครับ (ไม่ได้หมายถึงตัวผู้เขียนนะครับ) VEE หรือ Validation by Educational Experience เป็นการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์การเรียนครับ ซึ่งมีสามวิชาด้วยกัน คือ Economics, Corporate finance และ Applied statistical method ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะได้คุณวุฒิ CERA ก็ต้องมี VEE-Economics ก่อนครับ และหากใครต้องการจะเป็น ASA หรือ FSA ก็ต้องผ่าน VEE ครบสามวิชาก่อนครับ สำหรับการที่จะได้ VEE มานั้นทำได้สองวิธีครับคือ
1.  โอนหน่วยกิจของวิชาเรียน ซึ่งทาง SOA จะมี list มหาวิทยาลัยและวิชาที่สามารถ waive ได้อยู่ครับ (แต่ว่าต้องได้เกรดตั้งแต่ B- ขึ้นไปนะครับ) ในประเทศไทยตอนนี้มีมหาวิทยาลัยอยู่ 2 แห่งที่สามารถ waive หน่วยกิจกับ VEE ได้ครับได้แก่

Chulalongkorn University
- วิชา Statistical Analysis II 2603318 (1996-2008) หรือ
- วิชา Statistical Analysis II 213316 (1990-1996)
สามารถ Waive วิชา VEE-applied statistical method
   
Mahidol University
- วิชา Time Series Analysis SCMA481 (1991-2011) และ
- วิชา Linear Regression Analysis SCMA483 (1991-2011)
สามารถWaive วิชา VEE-applied statistical method

            2.  สอบ ข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Exams) ซึ่งทาง SOA ก็ได้ list ข้อสอบหลากหลายที่ไว้ครับว่าถ้าหากว่าสอบผ่านก็จะสามารถได้รับ VEE วิชานั้นๆไป

รวม Link

Preliminary Exam
- รายละเอียดการสอบของแต่ละวิชาและตัวอย่างข้อสอบของแต่ละวิชา
- ศูนย์รวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา
(แต่ว่าสำหรับ Preliminary Exam จะมี ถึง May 2007 เนื่องจากทาง SOA กำลังรวบรวม database ข้อสอบเพื่อทำให้ Preliminary Exam กลายเป็นการสอบแบบ Computer-based ทั้งหมดครับ)

VEE
- รายละเอียด VEE
- List มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ approved วิชาของ VEE
- List Standardized Exams สำหรับ VEE