เนื่องจากแอคชัวรีไทยในตลาดธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยนั้นยัง เป็นที่ขาดแคลนในประเทศไทยอย่างมาก ถึงแม้จะมีผู้สนใจในวิชาชีพแอคชัวรีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อปีที่ผ่านมา ตามที่สมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

            ทาง Society of Actuaries (SOA) ที่เป็นสถาบันจัดมาตรฐานของแอคชัวรีระดับโลก และเป็นแหล่งกำเนิดของ Fellow ที่มาจากการสอบแข่งขันกันทั่วโลก ก็ได้มีความพยายามที่จะผลิตแเอคชัวรีให้ออกมาทันตามความต้องการของโลกเช่น กัน โดยที่ผ่านมาทาง SOA ก็เริ่มเปลี่ยนแนวข้อสอบครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเริ่มบังคับผลตั้งแต่เมื่อประมาณ ปี 2006 – 2007 (พ.ศ. 2549 - 2550) เป็นต้นมา เพื่อลดระยะเวลา (Travel time) ในการเป็น FSA ให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 5 ปี ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งของแอคชัวรีรุ่นน้องๆ

             (รายละเอียดอ่านได้จากเว็ปไซด์ต่างๆ เช่น Actuary Magazine - Letter from the President และ Actuary Magazine - FAP Course Making Its Mark )

            โดย ในช่วงเวลาก่อนที่ SOA กำลังจะตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงแนวการสอบครั้งใหญ่นั้น ผมก็บังเอิญมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับประธานของ SOA ในตอนที่ท่านมาขอความคิดเห็นจาก Fellow ทั้งหลายในฮ่องกง (รวมถึงตัวผมด้วย) ซึ่งในตอนนั้น เราก็ได้ให้ความเห็นพ้องต้องกันว่า ระยะเวลา (Travel time) ในการเป็น FSA สำหรับแอคชัวรีรุ่นหลังนั้น ควรจะสั้นลงมาอย่างน้อย 5 ปี (ถือว่าเป็นของขวัญจาก Fellow รุ่นพี่ๆ ก็แล้วกันครับ)

            เหตุผลที่ทำแบบนี้ ก็เนื่องจากกฎหมายในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะยอมให้แอคชัวรีเซ็นรับรองได้ก็ต่อเมื่อได้เป็น Fellow มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทำให้การหาแอคชัวรีมาเซ็นรับรองให้นั้นเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งนัก เพราะในสมัยนั้นการจะเป็น Fellow ได้ต้องใช้เวลาสอบกันประมาณ 5 – 15 ปี แล้วแต่ความพยายามและโชค (ชะตา) ของแต่ละคน

            การ สอบของแอคชัวรีหลักสูตรแนวใหม่นี้ก็สามารถติดตามจาก Exam Update ของสวัสดีแอคชัวรีได้ทุกฉบับครับ วัตถุประสงค์ของการสอบ SOA ในหลักสูตรที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี้ จะทำให้แอคชัวรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งสามารถเพิ่มปริมาณแอคชัวรีให้ออกมารองรับความต้องการของตลาดได้มาก ยิ่งขึ้น โดยเค้าว่ากันว่า ระยะเวลา (Travel time) ในการเป็น Fellow ควรจะลดสั้นลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 – 10 ปีแทน

            ทั้ง นี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง ประเทศไทย (SOAT) ที่ได้กำหนดไว้ว่า ภายในอีก 6 ปีข้างหน้า (ปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558) Fellow ของ SOAT จะต้องมาจากการเป็น Fellow ของ SOA หรือ สถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงว่าจะไม่มี Fellow ของ SOAT โดยมาจากการแต่งตั้งหรือโหวตลงคะแนนเสียงอีกต่อไป (อ่านข้อสรุปสมาชิกภาพของสมาคมของ SOAT ได้ในฉบับนี้)

            คน ที่จะมาเป็น Fellow ในรุ่นหลังๆ ของ SOAT จึงต้องสอบผ่านมาตรฐานระดับสากลให้ได้ ส่วนคนที่เป็น Fellow ของ SOAT ในปัจจุบันก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใด เพราะ SOAT ให้เวลาถึงอีก 7 ปี ในการสอบให้ได้เป็น Fellow จากสถาบันระดับโลก เช่น SOA เป็นต้น

            ส่วน ข่าวดีอีกทางหนึ่งจากทาง SOA เองก็คือการให้ความสำคัญกับโครงการ SOA Ambassador ของแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรของแต่ละประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ ของตลาดอีกทางหนึ่ง โดยโครงการนี้ได้มีขึ้นเป็นทศวรรษแล้ว แต่ไม่ได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างจริงจังเนื่องจากในสมัยนั้นตลาดยังไม่ตื่น ตัวเท่าที่ควร ทั้งนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็น SOA Ambassador คนปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว โดยก่อนหน้านั้นก็คอยเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้กับสวัสดีแอคชัวรีอยู่เรื่อยมาจน มารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการเสียเอง

            สวัสดี แอคชัวรีมุ่งเน้นให้แอคชัวรีไทยได้มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน อีกทั้งยังเป็นสื่ออีกทางหนึ่งที่คอยส่งเสริมให้แอคชัวรีไทยได้มีบทบาทกับ สังคมไทยและเข้าถึงคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดพิมพ์สวัสดีแอคชัวรีนั้นคงจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการจัดพิมพ์ให้ ต้องขอขอบคุณทางสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่งครับ