วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นวิชาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและกำลังงอกงาม
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยถือเป็นวิชาชีพไม่ใช่เพียงอาชีพ  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอาชีพระดับหัวกะทิ และในวงการนี้เล็กพอที่จะทำให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในบริษัทอื่นๆ นอกจากงานแล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังมีโอกาสที่จะสัมผัสชีวิตของนักวิชาชีพเช่น การสัมมนาทางวิชาการ การทำงานกลุ่ม คุณอาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางด้วย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีสถานะที่สูงในสายตาของวิชาชีพอื่นๆทางการเงิน ไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยติดอันดับในกลุ่มอาชีพที่ดีที่สุดของ Jobs Rated Almanac ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดอันดับคำนึงถึงสภาพแวดล้อม, รายได้, ความก้าวหน้า, ความมั่นคงและความเครียด นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นที่ต้องการทั่วโลกเพราะความสามารถรอบด้านของพวกเขา การฝึกในวิชาชีพไม่เพียงช่วยให้คุณสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์ในอนาคต แต่ยังทำให้คุณสามารถให้คำแนะนำในแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อีกด้วย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังเคลื่อนที่จากคนทำงานเบื้องหลังมายังตำแหน่งบริหารมากขึ้น วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีจริยธรรมพร้อมด้วยมาตรฐานของความประพฤติ, ความซื่อตรง, ความสามารถ และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ และวิชาชีพนี้ยังคงเป็นวิชาชีพที่คุณสามารถให้คะแนนตัวเองได้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีความยุติธรรมระหว่างบริษัทที่ทำงานอยู่และลูกค้าของพวกเขา
          อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถให้ผลตอบแทนกับคุณอย่างมากในเรื่องความท้าทายทางความคิด, สถานะของวิชาชีพ, ความพอใจในงาน และรายได้ที่สูง ทั้งนี้เส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ผ่านคุณวุฒิและตัวงานเองกำลังเป็นที่ต้องการอีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่สูงทีเดียว เมื่อเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่มักจะเริ่มต้นเงินเดือนที่ HK$12,000 ถึง HK$15,000 ต่อเดือน และเมื่อได้รับคุณวุฒิแล้วเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นมากกว่า HK$40,000 ต่อเดือนและสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ทำงานจนเป็นระดับสูงแล้วมีเงินเดือนสูงกว่า HK$100,000 ทั้งนี้เรื่องของเงินเดือนและความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ภายหลังจากที่สอบข้อสอบของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับจนได้รับคุณวุฒิ

 

ความต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในเอชีย
          หลังจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และตลาดเกิดใหม่ในจีน, อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังสร้างวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ให้กับปัญหาทางธุรกิจ ทว่ามีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ถึง 1,000 คนที่ทำงานในเอเชียตอนนี้ สมมุติว่าเอเชียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่รวดเร็วในเศรษฐกิจการเงิน ความต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งที่ได้คุณวุฒิแล้วหรือว่ากำลังสอบอยู่มีสูงมากประเทศจีนได้ตั้งระบบการสอบคณิตศาสตร์ประกันภัยของตัวเองไม่นานนี้และตั้งมั่นจะสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชาวจีนมากขึ้น ความต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในเอเชียครอบคลุมทุกส่วนงานตั้งแต่ประกันชีวิตไปจนถึงประกันวินาศภัย, งานที่ปรึกษา และด้านการลงทุน นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่มากขึ้นในส่วนรัฐบาลโดยเฉพาะในการพัฒนากฏของการบริการทางการเงิน และระบบประกันสังคม (social security systems)

ใครควรที่จะพิจารณาวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย ?
          นักเรียนที่มุ่งหมายจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรจะมีทักษะดังต่อไปนี้

  • ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดี
  • มีความกะตือรือร้น และมุ่งมั่น
  • มีทักษะการวิเคราะห์ที่หลักแหลมและมีความสามารถในการคาดการณ์
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหา
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งทางวาจาและการเขียน
  • มีความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลทางด้านธุรกิจ

คุณจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้อย่างไร?
          นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับการฝึกฝนที่ดีเยี่ยม ความยากของการได้มาซึ่งคุณวุฒิของวิชาชีพนี้เป็นที่ประจักต์กันไปทั่วโลกของธุรกิจ คุณจำเป็นต้องสอบผ่านข้อสอบวิชาชีพหลายเล่มเพื่อที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับคุณวิฒิ คุณจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์การเงิน, ตัวแบบสโตเคสติก, การจัดการการลงทุนและสินทรัพย์, ประกันชีวิต และอื่นๆ คนทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 7 ปีในการได้รับคุณวุฒินักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ว่าจ้างของคุณจะสนับสนุนคุณในหลายทาง เช่น จ่ายค่าสอบ, ให้วันหยุดอ่านหนังสือสอบ และจัดหาอาจารย์ให้คุณ
          ทางเลือกหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากคือไปเรียนต่อทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) ในมหาวิทยาลัย (เช่น University of Hong Kong หรือ Nanyang Business School) และถ้าหากว่าจบมาแล้วได้เกรดถึงระดับก็สามารถโอนหน่วยกิจบางส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ก่อนที่จะทำงานและสอบข้อสอบที่เหลือหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว