วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) คือใคร ?

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บางครั้งพวกเขาถูกเรียกว่านักวิศวกรการเงินหรือนักคณิตศาสตร์เพื่อสังคมเพราะความสามารถทางธุรกิจและความสามารถทางการวิเคราะห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคมที่นับวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงินโดยการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการเงิน จะให้ละเอียดกว่านั้นก็คือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยคิดถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ถ้าหากว่าคุณไม่เคยเห็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะว่าจำนวนของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในตอนนี้มีเพียง 35,000 คนทั่วโลก อย่าให้ตัวเล็กที่น้อยนิดนี้ทำให้คุณเข้าใจผิดว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่มีความจำเป็น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่พิเศษกับงานในหลากหลายธุรกิจ และงานของพวกเขามีอิทธิพลต่อชีวิตคนจำนวนมากมานับศตวรรษแล้ว

     การคำนวณและการประมาณการณ์เป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจประกันภัยและการบริการทางการเงิน งานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างมาก แต่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังคงต้องทันต่อประเด็นและทิศทางของธุรกิจ, เรื่องราวทางสังคม, กฏหมาย และรวมถึงเศรษฐศาสตร์ อีกนัยหนึ่งคือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องรอบรู้ และใช้สิ่งเหล่านั้นในการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วย และพวกเข้าต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดีเพื่อที่จะอธิบายงานของเขาให้ผู้อื่นเข้าใจ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมบริหารงานของบริษัท พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีและพวกเขาก็ชอบงานที่เลี้ยงชีพของพวกเขาด้วย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำอะไร ?

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้างโมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยาวเพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์

ที่ทำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ไหน ?

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นที่ต้องการในองค์กรที่แตกต่างกัน โดยมีองค์กรหลักๆ ดังนี้

     บริษัทประกันชีวิต (Life Assurance) บริษัทเหล่านี้ให้บริการทางการประกันชีวิต, การออมเงิน, เงินบำนาญ และบริการทางการเงินอื่นๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว บริการเหล่านี้รวมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ หรือการจ่ายให้กับลูกหลานหากผู้เลี้ยงดูเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร นักคณิตศาสตร์ประกันภัยออกแบบ, ตั้งราคา และประเมินค่าสินค้าเหล่านั้น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำคัญยิ่งสำหรับการจัดการทางการเงินและการพัฒนากลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเขาได้ทำสัญญาที่ยุติธรรม

     บริษัทให้คำปรึกษา (Actuarial Consultancy) ในที่นี้หมายรวมถึงองค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ การคำนวณเงินสมทบ และการพัฒนากลยุทธ์ทางการลงทุนเพื่อที่จะสามารถจ่ายคืนเงินบำนาญได้ตามที่สัญญาไว้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัทประเภทนี้ยังต้องอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยยังต้องแนะนำบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในทุกแง่มุมและโดยเฉพาะเวลาที่มีการควบรวมกิจการ

     บริษัทประกันวินาศภัย (General Insurance) รูปแบบประกันของบริษัทประกันวินาศภัยในทุกวันนี้คือ อัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันจักรยานยนต์, ประกันรายได้ ธุรกิจเหล่านี้มีความต้องการแรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ทักษะในการวิเคราะห์และสถิติทำให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางการเงินของสินค้าทางด้านประกันวินาศภัยและเงินสำรองที่จะต้องถือไว้สำหรับค่าสินไหมในอนาคต

     บริษัททางการเงินอื่นๆ (Investment-Financial Services-Risk Management-Health Insurance Business) นอกจากงานหลักๆข้างต้น มีความต้องการเรื่องการบริการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยมากขึ้นในธุรกิจประกันสุขภาพ, การจัดการความเสี่ยง และอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น โอกาสของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้เปิดกว้างขึ้นในหลากหลายส่วนงานเช่น ทางการศึกษา, สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ, ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต, Public infrastructure, พันธุกรรม รัฐบาลฮ่องกงจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อที่จะตรวจสอบดูแลอุตสาหกรรมการเงินของประเทศ ในขณะที่โลกของเราเชื่อต่อกันมากขึ้น หน้าที่ที่หลากหลายก็เปิดกว้างขึ้นสำหรับวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย