โดยคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

         จากในปีนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “Actuarial Science for Non-Actuaries” เพื่อให้บุคลากรและผู้คนที่สนใจในธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตและวินาศภัยได้รู้จักถึงแก่นหลักรวมถึงแนวคิดรวบยอดในธุรกิจนี้จากมุมมองของแอคชัวรี ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองวัน ซึ่งวันแรก (2 กันยายน 2552) เป็นของประกันชีวิต และในวันที่สอง (4 กันยายน 2552) เป็นของประกันวินาศภัย

         จากหัวข้อที่เห็นก็คงจะทราบว่า เนื้อหาในคราวนี้ไม่พ้นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับแอคชัวรี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การคำนวณผลกำไร และการดูงบการเงิน (เช่น กำไรขาดทุน และ งบดุล) ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น โดยผู้อบรมไม่จำเป็นต้องเป็นแอคชัวรีก็ได้

         สำหรับภาษาที่ใช้ในงานครั้งนี้ก็เป็นภาษาไทยทั้งหมด และพยายามใช้ภาษาที่ง่ายๆ เพื่อความเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางการเงินหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยมาก่อน เรียกว่างานนี้ใครพูดภาษาของแอคชัวรีเยอะเกินไปล่ะก็ อาจจะถูกโดนปรับได้

         แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พื้นฐานของผู้ที่มาเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันพอสมควร (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าฟังที่จำกัดในแต่ละครั้ง) เนื้อหาทางวิชาการที่ได้บรรยายจึงเป็นภาพกลางๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

         โครงการนี้จึงได้รับความสนใจจากบุคลากรในธุรกิจประกันภัยด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมาจากแผนกการลงทุน แผนกพิจารณารับประกัน แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกการตลาด แผนกการจัดการความเสี่ยง และรวมถึงแผนกคณิตศาสตร์ประกันภัยเองที่มีแอคชัวรีที่กำลังไต่เต้ากันขึ้นมาเป็นเฟลโล่ เข้ามาเพิ่มเติมหาประสบการณ์ในโครงการอบรมทางวิชาการครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนใจกับธุรกิจประกันภัยได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย และก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสจัดงานอบรมเพื่อคนในธุรกิจประกันภัยอีกครั้งในปีหน้าครับ